NADAL FORWARDING REP LA QUALIFICACIÓ DE L’ESG RATING

Albert Verdós, director de marketing de Nadal Forwarding, rep de les mans d’en Jordi Martí, Coordinador de la Secció de Comptabilitat de la Facultat d’Empresa, la qualificació de l’ESG Rating.

L’acte es va celebrar en el marc de la jornada organitzada pel Centre d’Investigació d’Economia i Societat sobre la sostenibilitat de les empreses i noves perspectives de la RSC.

Jordi Martí va adreçar unes paraules de felicitació per la qualificació obtinguda i pel pas que va fer Nadal Forwarding de sotmetre la seva activitat a avaluació, una avaluació objectiva i rigorosa, segons l’ESG Rating.

Albert Verdós va respondre agraint les paraules, i va exposar el que significa per Nadal Forwarding aquesta qualificació. La seva empresa treballa per mirar de fer les coses bé, identificant reptes i buscant noves solucions, i sovint aquest treball que es realitza no obté el reconeixement que es mereix. Amb aquesta qualificació han trobat una manera d’obtenir aquest reconeixement que no tenien, i més venint d’un ens independent i basat en el coneixement com és la Universitat de Barcelona. Per acabar va manifestar que aquest reconeixement i l’informe que l’acompanya ajudarà a la companyia a seguir millorant.

2019-06-28T12:27:51+00:00 28 juny, 2019|Sense categoria|