Els ODS i ESG Rating dos projectes complementaris

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats el 2015 per les Nacions Unides i signats per 193 estats amb el compromís d’aconseguir-los en 2030, aporten oportunitats de negoci a les empreses.

Els ODS proposen un pla per avançar cap a una economia mundial molt més responsable i inclusiva amb les persones i el planeta. Es sustenten en la convicció que la humanitat pot progressar cap al desenvolupament sostenible perquè disposa de capacitat i d’institucions per fer-ho possible.

El principal repte és trobar l’equilibri que permeti satisfer les necessitats de major creixement i increment de producció de les empreses preservant al seu torn els drets fonamentals de les persones i la sostenibilitat del planeta.

ESG Rating és una eina per millorar la gestió de les empreses, que valora la qualitat – en matèria de Desenvolupament Sostenible – del Valor Afegit creat en el procés productiu: el valor addicional que adquireixen els béns i serveis en ser transformats durant aquesta etapa.

Basat en l’anàlisi de 30 variables de l’empresa, quantificables i prèviament seleccionades pel seu significat: 10 mediambientals, 10 socials i 10 de govern, es corresponen cadascuna d’ella amb els objectius ODS, de manera que el compliment o no d’aquestes variables ens indica el grau d’observança dels ODS, permetent-nos de manera accessible i fonamentada prendre decisions. A més, l’anàlisi de les variables podem obtenir una valoració (global i segmentada) sobre la nostra RSC i un Ràting de Sostenibilitat, expedit per la Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona) que ens permetrà millorar la gestió i informar als nostres stakeholders del compromís adquirit per la nostra empresa amb el desenvolupament sostenible.

En conclusió, millorar la gestió de l’empresa mitjançant l’aplicació de ESG Rating és el primer pas cap a la consecució dels ODS.

2019-02-01T15:01:08+00:00 21 maig, 2018|esg-rating|