El consum i la inversió augmenten en propostes que integren l’ESG en la seva estratègia

El món acadèmic i empresarial fa uns anys que va començar a utilitzar els termes ESG per referir-se a tres factors bàsics per determinar la Sostenibilitat i l’Impacte ètic d’una inversió en una empresa o negoci. Actualment, ESG és una nova nomenclatura que permet referir-se a la relació de l’empresa amb el seu entorn.

Parlar de ESG no es tracta d’una nova moda. És un concepte que ve de lluny. Podem trobar indicis a mitjans del segle XX quan els inversors es comencen a plantejar inversions que, a més del rendiment financer, tinguin en compte altres consideracions. Tenir en compte com les inversions milloren les condicions de vida de les persones, a nivell de medi ambient, de la salut, o dels drets humans, són plantejaments que han anat evolucionant fins a la data. A principis del segle XXI ja trobem amb la consolidació del concepte “Inversor Responsable”; el mercat començava a moure amb força la idea d’incorporar factors mediambientals i socials, fins a arribar a parlar del “Triple Balanç”. Comencen a sortir estudis que venen a dir que la despesa relacionada amb Responsabilitat Social Corporativa no afecta negativament el rendiment financer, sinó al contrari: genera valor per a la pròpia empresa.

La realitat social i política ha anat posant en el punt de mira l’ètica i la sostenibilitat dels negocis, el que comporta que les empreses han de definir noves estratègies per a assegurar-se un lloc i un espai en el temps. El consum i la inversió tendeixen a augmentar en propostes que integrin l’ESG en la seva estratègia. Aquesta nova realitat supera, doncs, plantejaments filantròpics per convertir-se en plantejaments pragmàtics. La legislació i el comportament del consum tendirà a penalitzar les males pràctiques i beneficiaran a aquells que integren l’ESG.

El gran repte és com poder quantificar, analitzar i avaluar. Històricament els informes i han estat poc concrets, massa descriptius, i d’interpretació qualitativa. Calen instruments d’anàlisi quantitativa, dades contrastables i verificables, sense estar subjectes a interpretacions. Es necessiten eines que permetin poder comparar els resultats per poder comparar i poder aprendre per millorar.

Disposar d’una eina com l’ESG Rating permet conèixer i comparar com les empreses es relacionen amb el seu entorn. D’aquesta manera tots els stakeholders podran tenir un valuós dada i informació que els ajudarà a relacionar-se.

L’ESG Rating dona aquesta informació de forma independent, a partir de dades contrastables, d’un posterior anàlisi objectiva, amb dades quantificables i resultats comparables.

2019-02-01T15:00:57+00:00 29 juny, 2018|esg-rating|