DOCUMENTS

DOCUMENTS 2019-01-30T19:47:31+00:00

DIRECTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENT EUROPE I DEL CONSELL de 22 d’octubre de 2014.

BOE Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre memòries no financeres.

https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-key-corporate-success

Article d’un diari de bona reputació internacional confirmant que ser socialment responsable és rendible.

https://www.ceres.org/

Link de Ceres, una de les organitzacions més importants en el món de la responsabilitat empresarial.

http://www.unepfi.org/

Link indispensable de la web de la iniciativa financera del programa pel mediambient de la ONU.

https://www.unpri.org/

Web del PRI, els principis d’inversió responsable de la ONU.

https://equator-principles.com/

Els Principis d’Equador són una sèrie de normes que entitats financeres de tot el món s’han compromès a complir per tal d’impulsar la “banca verda”. Són la base del bons verds que cada cop tindran més notorietat.

https://www.emisoft.com/bloomberg-esg-matters/

ESG de les principals empreses del món.