Home 2019-01-30T20:06:57+00:00

LA HERRAMIENTA QUE CALIFICA EL VALOR AÑADIDO

ESG-RATING

AVANZA EN EL CAMINO DE LA RESPONSABILIDAD

ESG-RATING

“Fa segles que es parlava de la Riquesa de les Nacions en funció de la Terra, el Treball i el Capital. Avui sabem que el futur del Planeta necessita una millor gestió en el Medi Ambient (Environement), les relacions socials (Social) i les estructures Polítiques (governance).”

Professor Dr. Jordi Martí

Coordinador de la Secció de Comptabilitat de la Facultat d’Empresa.

L’ESG Rating és un mètode basat en tres pilars relacionats amb: medi ambient, societat i gestió empresarial. Aquesta avaluació recopila i analitza les dades de forma objectiva, contrastable, quantificable i comparable.

El resultat permet a les empreses esbrinar el seu valor afegit i gestionar la seva estratègia de forma més responsable en plans futurs.

Resultats per cada pilar de les organitzacions que han obtingut la qualificació ESG Rating

Enviromental

Social

Governance